Over de wijk

Rustenburg-Oostbroek is een wijk in het stadsdeel Escamp te Den Haag. De wijk is gebouwd tussen 1920 en 1940. Klik op 95 jaar Rustenburg-Oostbroek voor de geschiedenis van de wijk.

Aantal inwoners
De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739 inwoners, Rustenburg-Oostbroek telde op dat moment 18.344 inwoners. Sinds 2002 is het aantal inwoners in dit gebied toegenomen. Vergeleken met de gehele gemeente Den Haag blijft de ontwikkeling van het inwonertal Rustenburg-Oostbroek achter.

Bevolkingsprognose
Volgens de meest recente bevolkingsprognose van de gemeente Den Haag zal Rustenburg-Oostbroek in 2015 18.460 inwoners, in 2018 18.627 inwoners en in 2020 18.756 inwoners tellen. De gehele gemeente Den Haag zal volgens de bevolkingsprognose in 2015 515.949 inwoners, in 2018 529.247 inwoners en in 2020 535.218 inwoners hebben.

Bevolking naar leeftijd
Op 1 januari 2015 behoorde 24,0% van de bevolking tot de jongeren, 7,7% tot de ouderen en de rest – 68,3% – tot de 20-64 jarigen. Vergeleken met geheel Den Haag heeft Rustenburg-Oostbroek procentueel veel inwoners in de leeftijd 20-64 jaar. Sinds 2002 is het aantal jongeren gestegen, is het aantal 20-64 jarigen gestegen en is het aantal inwoners van 65 jaar en ouder gedaald. De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Rustenburg-Oostbroek was 33,9 jaar en was daarmee lager dan de gemiddelde leeftijd van alle Haagse inwoners.

Bevolking naar etniciteit
In Rustenburg-Oostbroek was in 2015 37,4% van de bevolking autochtoon en 62,6% allochtoon. In de gehele gemeente Den Haag was 48,8% van de bevolking autochtoon en 51,2% allochtoon.

Huishoudens
Volgens de huishoudenschatting van de gemeente Den Haag telde Den Haag op 1 januari 2015 258.503 huishoudens, Rustenburg-Oostbroek telde op dat moment 8.990 huishoudens. In Rustenburg-Oostbroek was 43,1% alleenstaand, 22,9% samenwonend zonder kinderen, 24,5% samenwonend met kinderen en bestond 9,6% van de huishoudens uit een éénoudergezin.

Bron: Den Haag in cijfers 2015, gemeente Den Haag.

Wijkprogranmma Rustenburg-Oostbroek 2016-2019

De gemeentelijke plannen voor Rustenburg-Oostbroek voor de komende jaren vindt u hier

Winkels

Op de Dierenselaan en Apeldoornselaan vindt u het winkelcentrum van Rustenburg-Oostbroek. Verspreid door de wijk zijn vele buurtwinkels te vinden.