+0 - 0  by /0 comments

Uw kind aanmelden bij een basisschool

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015
Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.
Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015
De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website  http://www.eenaanmeldleeftijd.nl
Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Een school zoeken
Op de website http://www.scholenwijzer.denhaag.nl vindt u alle scholen van Den Haag. Ook leest u daar waar u op moet letten bij het kiezen van een school.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *