+0 - 0  by /0 comments

Een supermarkt in de kerk…?

Auteur: Think as a Human Being

Nog altijd is onze Theresiakerk leeg, en de wijkbewoners wachten nog steeds op een nieuwe bestemming. In november vorig jaar werden twee plannen voorgelegd aan de gemeenteraad, die haar overtuigden dat sloop vermijdbaar is. Dit mooie gebouw, en hoe het de vorksplitsing Dierenselaan – Apeldoornselaan markeert, dit hele ensemble dient volgens velen toch echt behouden te worden. De raad stemde unaniem voor behoud – nu dat met een alternatieve financiële drager mogelijk bleek.

En toen was het weer een tijdje stil. In het vroege voorjaar stormde het – een raampje van één van de torens brak, waardoor de duiven nu naar binnen gaan. Er was een ontruiming van de pastorie, en nu zijn er nieuwe bewoners, wél volgens de regels voor tijdelijke bewoning. Er was sprake van een gerechtelijke procedure – dat kon nog wel eens lang gaan duren, dachten de omwonenden. Op nog langere leegstand van de kerk zit de wijk niet te wachten. En toen kwamen we in corona-tijd, waardoor even de hele samenleving op de rem stond…

Toch is er wel iets gaande rond de kerk – Kavel Vastgoed, de partij die lang geleden de kerk van de parochie Maria Sterre der Zee onder voorwaarden aankocht, blijkt nu zélf een plan tot herbestemming te overwegen. De kerk mag dan blijven, en de geplande supermarkt komt niet in plaats van, maar ín de kerk. Voor enkele sociale functies, zoals een grand café, zzp-werkplekken, en misschien zelfs een wijkbibliotheek, is in dat plan ook ruimte. De projectontwikkelaar, een architectenbureau, gemeente, enkele omwonenden en wijkorganisaties zijn in gesprek over een mogelijk traject tot herbestemming. De supermarkt heeft interesse, een langdurige procedure kan vermeden worden, en voor de wijk blijft in ieder geval het karakteristieke aanzicht behouden.

Ook aan dit plan zitten nog allerlei vragen en mogelijke problemen, we zijn er nog niet – meer wordt bekend als de eerste schetsen door de aangezochte architect worden gepresenteerd. Nog even wachten dus. Van de architectenfirma, Rijnboutt, die eerder het karakteristieke postkantoor in Utrecht herbestemde, mag wel wat verwacht worden! Duimt u allen mee dat er nu een uitweg uit de langlopende onzekerheid komt, en een definitief plan waarmee onze Theresiakerk behouden kan blijven? Wij houden u op de hoogte als er weer nieuws is!

A.C.M. Roothaan

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *