+0 - 0  by /0 comments

Pandbrigade ontruimt illegale slaapplekken in parochie Theresiakerk

De Haagse Pandbrigade heeft samen met de politie de parochiewoning van de Theresiakerk in de wijk Rustenburg-Oostbroek ontruimd. In de woning bleken 30slaapplaatsen voor arbeidsmigranten te zijn ingericht. Daardoor was de elektrische installatie overbelast en het brandgevaar groot. De parochiewoning is inmiddels gesloten en verzegeld.

Ook in de Theresiakerk zelf stuitten de Haagse Pandbrigade en de politie op illegale bewoning. Zij troffen 10 provisorisch gebouwde kamertjes aan, waarin nog eens 14 slaapplaatsen waren gerealiseerd. Vluchtwegen ontbraken en ook hier was de elektrische installatie overbelast. Bovendien mag een kerk niet worden bewoond. Ook deze kamers zijn gesloten en verzegeld.

“Van onze Pandbrigade heb ik begrepen dat alle bewoners op eigen kracht een alternatieve slaapplek hebben gevonden; gelukkig maar, want het is niet niks als je plotseling slachtoffer bent van een ontruiming”, zegt wethouder Martijn Balster (Wonen). “Tegelijk was een levensgevaarlijke situatie ontstaan en ingrijpen noodzakelijk. Dit drukt ons ook weer keihard met onze neus op de feiten: aan de ene kant regelrechte woningnood en een enorm tekort aan betaalbare woningen, waardoor misbruik en uitbuiting van in dit geval arbeidsmigranten op de loer ligt”.

De Pandbrigade onderzoekt nog hoe de verhuursituatie in de parochiewoning en de Theresiakerk in elkaar stak en wie hierbij betrokken zijn geweest. In gesprekken met diverse arbeidsmigranten kwam naar voren, dat de bewoners ieder € 100 per persoon per week moesten betalen voor hun huisvesting van zeer beperkte kwaliteit.

“Goed dat Pandbrigade en politie aan deze situatie een eind hebben gemaakt”, aldus wethouder Balster. “Werkgevers en/of uitzendbureaus die dit laten gebeuren, moeten stevig worden aangepakt; nog los van de (regionale) plicht veel meer fatsoenlijke woningen te realiseren. In het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ hebben we afgesproken dat de Pandbrigade wordt uitgebreid en vaker ingezet om te controleren op misstanden veroorzaakt door malafide huisjesmelkers. Deze illegale situatie in Rustenburg-Oostbroek laat zien hoe nodig ook dát is”.

[Een deel van de illegale slaapplekken in de inmiddels ontruimde parochiewoning van de Theresiakerk; foto: Haagse Pandbrigade]

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *