+1 - 0  by /0 comments

Uitnodiging laatste bijeenkomst Theresiakerk + manifestatie

Dinsdag 19 november 2019 van 16.00 tot 18.00 uur

HET IS ZOVER. De Commissie Ruimte van de Haagse gemeenteraad besluit woensdag 20 november vanaf 11.00 uur over het lot van de Theresiakerk: sloop en nieuwbouw met een woontoren en XL-supermarkt Hoogvliet óf behoud van de kerk met inbouw van woningen en sociale functies.  In de laatste wijkkrant Oog voor de Wijk (nr. 5, september/oktober 2019) vindt u een overzichtsartikel op pagina 15/16 over 12 jaar gedoe rond de kerk in het Hart van Onze Wijk.

De dinsdagmiddag vóór deze vergadering zijn alle wijkbewoners van Rustenburg-Oostbroek van harte uitgenodigd om nog één keer hun stem te laten horen. Misschien wel de laatste keer: vanaf 28 november kan de projectontwikkelaar al gaan slopen. Het is kort dag, daarom hieronder het voorlopige programma.

U bent van harte welkom vanaf 15.30 uur aan de overkant van de kerk, op de hoek van de Escamplaan en de Apeldoornselaan bij de winkel van Terre des Hommes. De politieke partijen, de pers, de winkeliers, de projectontwikkelaars en de gemeenteambtenaren zijn uitgenodigd om te luisteren en te kijken.

Tussen 16.00 en 16.45 uur krijgen alle betrokkenen uit de wijk zelf gelegenheid zijn/haar zegje te doen en de aanwezigen te informeren over hun standpunten ten aanzien van de sloop en nieuwbouw van de Theresiakerk, zoals daar zijn: de BORO, de groep Nieuw Hart voor de Wijk, de Stichting Theresiakerk, de Winkeliersvereniging en verder ieder die dat wil. Wilt u uw verhaal vertellen, meldt dit bij: sytzeferwerda@hotmail.com. Tussen 16.45 en 17.45 uur willen we gedurende een uur de verkeerssituatie met de aanwezigen naspelen, die rond een toekomstige supermarkt Hoogvliet zal ontstaan. Uitgangspunt zijn de verkeersstromen, zoals vermeld in de officiële rapporten.  Die stromen zijn 200 fietsers en 200 voetgangers per uur en 1500 autobewegingen per dag (750 auto’s het parkeerdek op (en 750 auto’s het parkeerdek af) in de spits. Veel bewoners, winkeliers en de BORO maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Dat gaan we uitzoeken. Als afsluiting kunnen aanwezigen van buiten de wijk reageren (waaronder gemeenteraadsleden, wethouders en projectontwikkelaars).

Aanstaande vrijdag kunt u het definitieve programma zien op deze website/facebook. De organisatie is nog op zoek naar 8 auto’s die mee willen doen in het naspelen. U gaat dan een uur rondrijden over de route Apeldoornselaan, terugkeerlus, Loosduinsekade, rotonde, ingang parkeerdek Apeldoornselaan met het normale verkeer mee. Wilt u meedoen, meldt u aan: sytzeferwerda@hotmail.com.

Voor koffie en thee wordt gezorgd. De traditionele oliebollenkraam staat reeds vóór de ingang van de kerk. U kunt een harinkje happen bij Vishandel Plugge, tweedehands-spullen zoeken in de winkel van Terre des Hommes, de nieuwe discount-winkel van Albert Heijn bezoeken met kortingen van 50 tot 70% en/of een patatje mét scoren bij het Patathoekje.

Gemeente-informatie kunt u vinden in het RIS-systeem onder nummer 303843, http://www.denhaag.nl.

Wilt u de volgende dag inspreken bij de Commissie Ruimte? Aanmelden vóór dinsdag 19 november 16.00 uur bij de griffie: 070-3533131 of per e-mail griffie@denhaag.nl.

+ 1 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *