+0 - 0  by /1 comment

Overlast door fout parkeren

In uw wijk wordt het afval ingezameld via ondergrondse containers (oracs). De oracs worden geleegd door HMS.

Bij de milieubeheerders van het stadsdeel Escamp komen regelmatig meldingen binnen van HMS dat zij oracs niet hebben kunnen legen door fout geparkeerde auto’s.

Als er een auto voor een orac of op de traanplaat staat dan kan HMS de orac niet optillen om ze te legen. Ook het parkeren op hoeken zorgt ervoor dat de grote wagens van HMS de draai de straat in niet kunnen maken.

Hierdoor kan HMS de oracs niet bereiken en worden de containers niet geleegd. Dit zorgt voor veel overlast voor de bewoners rondom deze orac-locaties.

Volle oracs zorgen immers voor bijplaatsingen. De vuilniszakken die naast de oracs staan worden opengescheurd door meeuwen met veel zwerfafval tot gevolg. Sommige straten zijn daardoor bezaaid met afval en dit trekt ongedierte aan.

Dat willen we natuurlijk niet!

Op dit moment worden er sensoren in de ondergrondse containers geplaatst. Deze sensoren geven aan hoe vol de container zit. Als alle containers van een locatie meer dan 70% vol zitten komt de container automatisch op de leeglijst van de volgende dag te staan.

Dit betekent dat er niet meer op 2 vaste dagen geleegd wordt. Ook kan het voorkomen dat containers vaker dan 2x per week geleegd worden.

Wij verzoeken u dringend hier rekening mee te houden en uw auto niet voor oracs, op traanplaten en op hoeken te parkeren.

Wij weten dat de parkeerdruk in uw wijk erg hoog is. Maar het blokkeren van straten door parkeren op hoeken en voor oracs zorgt voor veel vervuiling.

Samen houden we de wijk schoon!

+ 0 - 0

1 comment

  1. Wentink

    Beste gemeente,

    Jullie maken er weer een mooi verhaal van. De oracs kunnen niet geleegd worden omdat er auto’s voor staan. En waarom staan die auto’s ervoor??? Omdat er in de weide omtrek geen normaal parkeer plekje te vinden is. En u vergeet dat wij ooit als eerste buurt zijn begonnen met betalen. Dus wel mooi het geld innen, rondzwaaien met we hebben toch ” meer, nieuwe” plekken gecreëerd terwijl dit niet het geval is! Ik nodig graag iemand van de gemeente uit, die hier daadwerkelijk mee te maken heeft om een keer om 20.00 a 21.00 uur te komen kijken. En met eigen ogen te kunnen zien dat het zo niet langer kan!!!! Los het parkeerproblemen op ( nou dat is in mijn ogen een utopie maar enigszins dan) en u werknemers kunnen hun werk, zonder irritatie ook weer uitvoeren.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *