+0 - 0  by /0 comments

Stemmen in Den Haag

Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De gemeente Den Haag neemt strenge voorzorgsmaatregelen om de verkiezingen in tijden van corona zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo ontvangt iedere kiezer een eigen potlood om te stemmen, zijn er kuchschermen aanwezig in de stembureaus en dragen stembureauleden chirurgische mondneusmaskers en wegwerphandschoenen. Ook worden er dit jaar duidelijk meer stembureauleden ingezet: ruim 2.000 meer dan bij vorige verkiezingen

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag: “In coronatijd gaat het stemmen een beetje anders dan we gewend zijn. We doen er alles aan om iedereen in Den Haag, jong of oud, veilig te laten stemmen.”

Stemmen dichtbij huis
Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zijn in Den Haag ruim 350.000 inwoners kiesgerechtigd. Om de reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken, worden door de hele stad in totaal 273 stembureaus op 260 locaties ingericht. Ook worden er tien tenten ingezet als stemlocaties. Een overzicht van alle stembureaulocaties is te vinden op stembureausindenhaag.nl.

Toegankelijkheid
In Den Haag doet iedereen mee. Dat geldt ook voor de verkiezingen. Er wordt alles aan gedaan om de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Op de website stembureausindenhaag.nl en in de Verkiezingskrant die huis-aan-huis wordt verspreid, is duidelijk aangegeven welk stembureau bijvoorbeeld toegankelijk is voor rolstoel- of scootmobielgebruikers. Ook zijn er dit jaar voor het eerst extra voorzieningen voor doven en slechthorenden (videoverbinding met schrijftolk/gebarentolk).

Vervroegd stemmen
Inwoners die vanwege het coronavirus tot een risicogroep behoren, kunnen op 15 en 16 maart 2021 al hun stem uitbrengen. Hiervoor zijn 48 stembureaus op 40 locaties geopend, verspreid over de hele stad. Zo krijgen kiezers de kans om op een rustig moment naar het stembureau te gaan.

Verzorgingshuizen
In Den Haag gaan in zeven verzorgingshuizen stembureaus open exclusief voor bewoners en personeel. Verzorgingshuizen geven aan dat zij verwachten dat het overgrote deel van hun bewoners hun stem per brief uitbrengt.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *